Arrangementer

LHN, Kreisverein Tingleff

Sommerarrangement 2022

Hesteløkken 5, Øster Gejl, 6340 Kruså

Landwirtschaftlicher Hauptverein

Tirsdag den 28. juni kl. 19.30 skal vi på bedriftsbesøg og turen går til Morænegaard, Hesteløkken 5, Øster Gejl, 6340 Kruså.

Peder Dalgas Nissen har en malkekvægsproduktion med 849 årskøer, hvoraf de 740 malkes 2 gange dagligt i et 2x32 SwingOver system. På ejendommen er der 11 ansatte.

Peder er 3. generation og overtog Morænegaard i 1987. Der er løbende bygget til gennem alle årerne og i dag drives der 530 hektar med majs, græs og byg. Til gyllekørsel og snitning bruges der maskinstation og resten passes med ejendommens maskinpark, der også tæller 10 vandmaskiner.

Vi slutter af med en grillpølse og lidt at drikke.
Alle er hjerteligt velkomne!