Arrangementer

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning og Agri Nord

Farlig gods kapitel 1.3 kursus

Online via Microsoft Teams

Agri Nord

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, spraydåser, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter Så deltag i vores kursus i håndtering og transport af farligt gods og slip for dyre bøder.

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, kloakmestre, skoventreprenører og landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt gods på forhånd.

Prisen 600kr. pr. deltager inkl. materiale
Yderlig information kontakt Jan på 96351382 eller jss@dkamr.dk

Se mere på vores hjemmeside hvor du også kan tilmelde dig. www.dkamr.dk