Arrangementer

Landboforeningen Limfjord

Generalforsamling Landboforeningen Limfjord

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Landboforeningen Limfjord

Generalforsamling i Landboforeningen Limfjord.
Program:
kl. 18.30 Pølsebord
kl. 19.15 Ordinær generalforsamling
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år
3. Debat om formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2016/2017
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
på valg er:
Claus Clausen
Lars Kristensen
Niels Holger Nordendahl
Charlotte Gosvig
Jens Kr. Nielsen (modtager ikke genvalg)
Jens Gudike Fly Christensen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
kl. 22.00 Afslutning
Under generalforsamlingen uddeling af Landboprisen.
Af hensyn til forplejning bedes om tilmelding på 96153000 hurtigst muli