Arrangementer

Åbent Landbrug Lemvig

Besøg "Lemviggaarden"

Kobberholmvej 4, Tørring v/ Lemvig

Lemvigegnens Landboforening

Oplev et moderne landbrug på Lemvigegnen i din sommerferie.
Kom og se 115 malkekøer, som malkes i malkestald.

Du kan desuden opleve de mange kalve og se gårdens maskinpark.

Torsdag den 26. juli kl. 14.00 – 16.00
Rundvisning begynder kl. 14.15.

Besøgsadresse: Mette og Brian Birch, ”Nr. Kjær”, Kobberholmvej 4, Tørring, v/ Lemvig